Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Fizetés, szállítás

Kérjük, hogy a napi ajánlott mennyiség kérdésében konzultáljon orvosával, gyógyszerészével,
vagy hívja ügyfélszolgálatunkat (tel: 06-30-508-3313).
Ügyfélszolgálatunk készséggel várja hívását munkanapokon 8.00 - 18.00 óráig.
Termékeink megvásárolhatóak gyógyszertárakban, bioboltokban.
Garantáljuk, hogy a weboldalunkon közzétett referenciaüzletekben mindig kaphatóak és mindig az interneten meghírdetett, de sok esetben még annál is kedvezőbb áron.
Megrendelését honlapunkon is leadhatja elektronikus űrlap kitöltésével, amelyet minden esetben elektronikus levélben visszaigazolunk. Amennyiben a visszaigazolt adatokkal kapcsolatban bármilyen észrevétele van kérjük azt elektronikus levélben vagy telefonon jelezze felénk.
A küldeményt legkésőbb a megrendelés beérkeztétől számított 2 munkanapon belül postázzuk.

Postai utánvétel esetén a fizetés készpénzzel, vagy bankkártyával lehetséges.
Postai utánvétel esetén a postaköltség a postai díjszabások jegyzékén alapul, amely az értékhatártól jelentősen függ.

Biodoki Kft. online áruházában leadott megrendeléssel Ön a Biodoki Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat.
Az "Általános szerződési feltételek" és a honlapunk nyelvezete magyar.
A szerződés megkötésének valamint a szerződésnek a nyelve magyar.

Általános adatok

Cégnév: Biodoki Kft.
Képviselő: Dr. Molnár Gyula
Székhely: 9083 Écs, Fő út 80.
Cégjegyzékszám: 08-09-015983
Nyilvántartásba vevő hatóság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13264868-2-08
Telefonszám: (+36)-30-508-3313
E-mail cím: ugyfelszolgalat@biodoki.hu

Regisztráció
Biodoki Kft. online áruházában a vásárláshoz nem szükséges a regisztráció.

Vásárlás
Megrendelését honlapunkon is leadhatja elektronikus űrlap kitöltésével, amelyet minden esetben elektronikus levélben visszaigazolunk. Amennyiben a visszaigazolt adatokkal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, elektronikus levélben vagy telefonon jelezze felénk.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt rendelését leadhatja a (+36)-30-508-3313-as telefonszámon is.

Szállítás és annak költsége
Jelenleg a megrendelt csomag kiszállíttatása a Magyar Posta Zrt. közreműködésével történik. A csomag értékét utánvéttel, a csomag átvételekor kell kifizetnie. Amennyiben a kiszállítás idejében Ön nem tartózkodna a megadott címen, a kézbesítő értesítést hagy a küldemény megérkezéséről. Ha Ön 5 munkanapon belül nem veszi át a küldeményt, a Magyar Posta automatikusan visszaküldi a címünkre. Postai utánvétel esetén a postaköltség a postai díjszabások jegyzékén alapul, amely az értékhatártól jelentősen függ.

Szállítási határidők
A termékekből készleteket tartunk. Átlagos esetben a megrendelt terméket 2 munkanap alatt ki tudjuk szállíttatni. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a munkatársunk e-mail-ben vagy telefonon értesíti Önt arról, hogy melyik termékre kell várni. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy:
- az adott terméket kihagyjuk a rendelésből, és a csomagot ezen termék nélkül küldjük el, vagy
- egy másik, hasonló (helyettesítő) terméket válasszon.
Garantáljuk, hogy minden esetben az Ön érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. A rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Néhány esetben a mi hibánkon kívül (pl. ha a megrendelő nem ad meg telefonszámot és több e-mail-ünkre sem válaszol) nem tudjuk a rendelést kellő sebességgel feldolgozni. Minden olyan esetet, amikor a rendelést a mi vagy a beszállítónk hibájából nem teljesítettük vagy rontottuk el, teljes rugalmassággal kezelünk vagy pénz visszafizetési garanciával élünk.

Fizetés
A fizetés a kézbesítőnek a csomag átvételekor készpénzben történik.
A feltüntetett árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák) és forintban értendők.
A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek.

Elállási jog
Biodoki Kft. a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:
(1) A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
(2) Olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.
(3) Olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
(4) Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
(5) Hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében.
(6) Szerencsejáték-szerződés esetében.

Jogérvényesítés: fogyasztói panaszok, minőségi kifogások
Biodoki Kft. a fogyasztói panaszok, minőségi kifogások érvényesítésekor a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
(2) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(3) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(4) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(5) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
(6) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(7) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. (8) Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A jogérvényesítés helye a Biodoki Kft. székhelye: 9083 Écs Fő út 80. A jogérvényesítés a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján készített "Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról" nevű nyomtatványon történik.

Jótállás, garancia
Biodoki Kft. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Biodoki Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy címről visszakapja a küldeményt, akkor a kiküldés újbóli kérésére a megrendelést a postaköltség újbóli felszámolásával teljesíti, ill. a továbbiakban arra a névre és címre csak előre fizetés esetén teljesíti a megrendeléseket.

Hasznos linkek:
Általánosságban a törvények és a rendeletek
Az elektronikus kereskedelem szabályai
Szerződéskötés elektronikus úton
Elállási jog
Jogérvényesítés